Cysylltu / Contact

Mae Dawnswyr Talog yn gyfarwydd ag ymddangos mewn pob math o ddigwyddiadau gan gynnwys cyngerddau, nosweithiau cymdeithasol ac elusennol, twmpathau a gwyliau amrywiol.

Os hoffech weld Dawnswyr Talog yn diddanu yn eich digwyddiad chi mae croeso i chi gysylltu gyda ni gan ddefnyddio’r manylion cywllt isod neu drwy ein tudalen Facebook a’n cyfrif Trydar: @talogwerin


Dawnswyr Talog’s dancers are experienced performers and have attended a variety of events including concerts, social and charity evenings, festivals and the traditional Welsh twmpath or ceilidh.

If you would like to see Dawnswyr Talog perform at your event please use the contact details below or visit our social media pages on Facebook and Twitter: @talogwerin


Llŷr Owen Griffiths (Ysgrifenydd)
Rhif ffôn: 07399 744092
E-bost: post@dawnswyrtalog.org.uk

Nerys Defis (Y wasg / gwefan)
Rhif ffôn: 07971 684197
E-bost: post@dawnswyrtalog.org.uk