Newyddion / News

Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog6 days ago
Noson hyfryd neithiwr yn diddanu dros 130 o aelodau W.I. Sir Gâr - A lovely evening last night, sharing traditional Welsh dancing with over 130 members from Carmarthenshire W.I.
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog2 weeks ago
Roedd hi’n bleser cael cyflwyno siec o £500 i goffrau Neuadd Talog yr wythnos hon, yn dilyn ein noson goffi ym mis Medi. Diolch enfawr i bawb wnaeth ddod i gefnogi!
👏🏻👏🏻👏🏻
It was a pleasure to present a cheque of £500 to the Talog Hall fund this week, following our coffee evening in September. A huge thank you to everyone who came along to support!
👏🏻👏🏻👏🏻
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog3 weeks ago
Talog ar fap tywydd S4C 🌦⛈
Dawnswyr Talog
David
Mae Talog wedi ymddangos ar y map S4C Tywydd heno! Talog appeared on the S4C weather map tonight!
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog3 weeks ago
Cyngerdd am ddim - Free Concert
@7pm Neuadd Talog Hall
07-02-2020
Croeso i bawb - All welcome
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog1 month ago
A great evening last night @ The Falcon Hotel Carmarthen / Bwyd bendigedig a digon o sbort yn ein cinio blynyddol neithiwr! Diolch i bawb wnaeth gefnogi a threfnu 😊
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog2 months ago
Llongyfarchiadau mawr i Gôr Llanpumsaint a’r Cylch ar drefnu cyngerdd arbennig heno er budd yr Ambiwlans Awyr. Llond llwyfan o dalentau lleol, a Dawnswyr Talog yn falch iawn o’r cyfle i gael bod yn ran o’r noson. Dyma rai lluniau...