Newyddion / News

Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog3 weeks ago
Throw-back diddorol! Gallu gweld dylanwad Lleucu Angharad Phillips fan hyn fi’n credu 😜
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog2 months ago
Cyfle i glywed hanesion 40 mlynedd o ddawnsio yn Talog yfory @eisteddfod AmGen - A virtual chat with Dawnswyr Talog members @ 15:30 tomorrow, reminiscing the past 40 years

https://eisteddfod.cymru/amgen-ty-gwerin
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog2 months ago
A dyma ni - Here’s the video!
Llyn y Fan Fach
https://m.youtube.com/watch?v=lZXNAJb3nio&feature=youtu.be
Dawnswyr Talog
Dawns: Llyn y Fan Fach
O'r Archif: Llyn y Fan Fach - Dawnswyr Talog (2014)
youtube.com
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog2 months ago
Atgofion melys o berfformio Sioe Llyn y Fan Fach yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Gâr 2014. Mae’n cael ei hail-ddarlledu heddiw am 3pm yma: https://eisteddfod.cymru/amgen-sul-gwerin
Mwynhewch!

We had the privilege of performing an old Welsh folk tale in the National Eisteddfod 2014. There will be an opportunity to see a film of the performance at 3pm today via the @eisteddfod’s website. We hope you enjoy!

https://eisteddfod.cymru/amgen-sul-gwerin
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog2 months ago
Bydd hi’n deimlad od iawn ein bod ni fel Dawnswyr Talog ddim yn cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol Cymru eleni 💃🏻🕺🏻 Ond peidiwch a phoeni mae’r Eisteddfod Genedlaethol wedi trefnu Eisteddfod AmGen ar ein cyfer. Dyma amserlen holl digwyddiadau sy’n digwydd yn y Tŷ Gwerin yr wythnos hon. Gobeithio y byddwch yn medru ymuno a ni yn holl digwyddiadau’r wythnos!

https://eisteddfod.cymru/amgen-ty-gwerin
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog2 months ago
Tonight was intended to be our 40th anniversary dinner. While we’re all safe at home we shall raise a glass to our ‘iechyd da’ and to forty years of happy memories!

‪Y bwriad oedd cynnal cinio dathlu 40 Dawnswyr Talog heno! Er bod pawb adre’n saff mae gyda ni ddigon o atgofion gwych i’n diddanu. Diolch arbennig hefyd i Mererid Hopwood am gyfansoddi englyn i ni fedru nodi’r pen-blwydd pwysig 💗🌈

‪Yn ddeugain, dawnsio’r yfory – yw’n braint,‬
‪clocsio bro ein Cymru‬
‪yn batrymau camau cu:‬
‪bro Talog yw bro teulu.‬
mh