Newyddion / News

Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog8 hours ago
‪Pawb yn barod...? Are you all ready...? ‬
‪Fideo / video 4 ✅‬
‪Dawnsio am 53 awr / 53 hours danced ✅‬
‪Arian / Money £925 ✅‬
‪1 diwrnod ar ôl / 1 day to go 🤩 ‬
‪Diolch bawb / Thank you everyone 👏🏻🌈💗

https://www.gofundme.com/f/smg8c-dawnswyr-talog?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog10 hours ago
Cyffro newydd heno! Dawnsathon Dawnswyr Talog yn cael sesiwn @clocsffit gyda Tudur Phillips! 🤩
https://www.gofundme.com/f/smg8c-dawnswyr-talog?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog11 hours ago
Wel, rydym yn lwcus iawn heddiw oherwydd rydym wedi derbyn neges pob lwc arall 🌟🍀 Diolch enfawr i’r gyflwynwraig Meinir Howells am ei neges yn dymuno pob lwc i ni gyda’r Dawnsathon 🎥🐑🎤🚜

Mae’r munudau yn parhau i gynyddu a diolch yn fawr i bawb sydd wedi ein noddi! Mae fideo diwrnod 4 yn cael ei baratoi ar hyn o bryd 🎞🕺🏻💃🏻Felly cofiwch wylio’r fideo nes ymlaen heno!
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog18 hours ago
Mae’n anodd credu ein bod wedi cyrraedd diwrnod 4 y Dawnsathon yn barod 🕺🏻💃🏻 Mae’r munudau yn parhau i gynyddu’n raddol a diolch enfawr i bawb sydd wedi ein noddi hyd yma.

Diolch enfawr hefyd i Tair_Eden am ei negesuon caredig yn dyumuno pob lwc i ni ar gyfer ein Dawnsathon 🎤🎼🎹⭐️

Pob lwc i bawb heddiw, ewch amdani 🍀
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog1 day ago
‪Reit te, dyma fideo Diwrnod 3 - diolch i bob dawnsiwr, noddwr a threfnydd! Ry’ ni wedi pasio’r targed 24awr ac yn agos IAWN at y £500 felly... ni nawr yn mynd am y 48 awr a’r £1000!

Our day 3 video is ready - thank you to every dancer, sponsor and organiser! We’ve passed the 24 hour target and we’re VERY close to the £500... Therefore, we’re setting a new target! We’re going for 48 hours and £1000!!!
Da iawn bawb - amdani! 👏🏻👏🏻👏🏻🌈

https://www.gofundme.com/f/smg8c-dawnswyr-talog?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cf+share-flow-1
Dawnswyr Talog