Newyddion / News

Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog4 weeks ago
Diwrnod arbennig i Dawnswyr Talog yn @gcdllanelli2019 ddoe - A fantastic day yesterday at Llanelli’s Cerdd Dant Festival, and a big thanks to all involved.
Grŵp Clocsio 🥇
Uwchradd 🥈
Grŵp agored 🥉
Cyfansoddi dawns 🥇 (Nerys)
Hyfforddwyr - Lleucu, Eirian, Eirlys Cyfeilyddion - Eirlys, Sioned Daniel a Siân #GCD2019 #diolchbawb
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog3 months ago
Erthygl wych, dim yn siwr am y llun ar y blaen! 🙈

https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/49569417
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog3 months ago
Croeso i bawb - All welcome!
(elw tuag at Neuadd Talog / proceeds towards Talog hall)
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog4 months ago
Pob lwc i’n haelodau sy’n casglu canlyniadau heddiw a’r wythnos nesa’. Beth bynnag yw’r graddau ry’ ni’n gwybod eich bod yn ⭐️!
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog4 months ago
‪Newyddion da! Mae rhai o berfformiadau Dawnswyr Talog o’r Eisteddfod Genedlaethol bellach ar ein sianel YouTube - Some of our performances from the National Eisteddfod are on our YouTube channel! This is the link to the winning performance for the under 25’s dance group...
Mwynhewch/Enjoy!
https://m.youtube.com/watch?v=fzEkYpzt7Ok
Dawnswyr Talog
Ffair y Bala
Dawns fuddugol Dawnsywr Talog yn y gystadleuaeth i bartïon dawns dan 25ain oed. Eisteddfod Genedlaethol 2019. Dawnswyr Talog's winning performance in the und...
youtube.com
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog4 months ago
A dyma’r ddawns ola’... Dawns Rhiwfelen yng nghystadleuaeth Tlws y Gymdeithas Ddawns. Da iawn i’r dawnswyr a’r cyfeilyddion! 👏🏻👏🏻👏🏻