Newyddion / News

Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog1 month ago
Llongyfarchiadau mawr i Esther, Erin a Luned 👏🏻 Pob lwc i chi a joiwch mas draw 🎶💃🏻
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog2 months ago
Pob lwc i’n holl aelodau yn Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024 dros yr wythnos nesaf yn cystadlu, hyfforddi, cyfeilio neu cefnogi 👏🏻🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🎶 Ni’n falch ohonoch i gyd!!
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog3 months ago
Dawnswyr Talog ar Campws Llambed, Prifysgol Dewi Sant heddiw yn rhoi blas o ddiwylliant Cymreig ar gyfer ffoaduriaid sydd wedi ymgartrefu yn yr ardal. Roedd hi’n brynhawn hyfryd o ddawnsio a chanu.

Talog Dancers on the Lampeter Campus, University of St David's today giving a taste of Welsh culture for refugees who have settled in the area. It was a lovely afternoon of dancing and singing.
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog4 months ago
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog5 months ago
Bu aelodau Dawnswyr Talog yn ran o Barêd Dydd Gŵyl Dewi dydd Sadwrn yng Nghaerfyrddin 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌼 Pawb wedi mwynhau yn fawr iawn. Diolch i’r trefnwyr am eu gwaith ac i bawb ddaeth i gefnogi 👏🏻👏🏻
Cyngor Tref Caerfyrddin - Carmarthen Town Council Menter Gorllewin Sir Gar Cyngor Sir Gâr - Carmarthenshire County Council
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog5 months ago
Noson hyfryd nos Wener yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Neuadd Cynwyl Elfed 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad.