Newyddion / News

Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog1 month ago
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog2 months ago
Bu aelodau Dawnswyr Talog yn ran o Barêd Dydd Gŵyl Dewi dydd Sadwrn yng Nghaerfyrddin 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌼 Pawb wedi mwynhau yn fawr iawn. Diolch i’r trefnwyr am eu gwaith ac i bawb ddaeth i gefnogi 👏🏻👏🏻
Cyngor Tref Caerfyrddin - Carmarthen Town Council Menter Gorllewin Sir Gar Cyngor Sir Gâr - Carmarthenshire County Council
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog2 months ago
Noson hyfryd nos Wener yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn Neuadd Cynwyl Elfed 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad.
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog2 months ago
Edrych ymlaen i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ar y 1af o Fawrth yn Neuadd Cynwyl Elfed 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog2 months ago
Ry’ ni’n edrych ‘mlaen ar y Parêd eleni eto!
Dawnswyr Talog
Dawnswyr Talog3 months ago
Diolch i CARNIFAL LLANDYSUL & PONTWELI CARNIVAL am y gwahoddiad i gynnal Twmpath Dawns Santes Dwynwen heno yn Neuadd Tysul 💕💃🏻🕺🏻 Pawb wedi mwynhau arddangos a chynnal Twmpath. Diolch yn fawr iawn am y croeso 👏🏻🥰